Instalace a ovládání programu VAnamneza

 

Klikněte na VAnamneza první v pořadí. Spustí se instalační program.

V okně, které se objeví, kliknete na tlačítko Spustit.

Potom v dalších 3 oknech pouze stisknete tlačítko Next.

V posledním okně potom stiskněte tlačítko Close. Tímto je instalace úspěšně ukončena.

Pozn.: Postup se v jednotlivých verzích operačního systému Windows nebo použitého internetového prohlížeče může v některých bodech mírně odlišovat.

 

 

Program máte naistalován a dále jej spouštíte ve svém počítači přes nabídku Start,

nebo ikonu na ploše. Vždy kliknete na položku Vanamneza.

Popis: Popis: D:\_viliam\_DEV\vanamneza_popis_soubory\image001.png nebo  Popis: Popis: D:\_viliam\_DEV\vanamneza_popis_soubory\image002.png

 

Potom se spustí program.

 

Popis: Popis: D:\_viliam\_DEV\vanamneza_popis_soubory\image003.jpg

 

Celý program se skládá pouze ze 4 základních oken a je extrémně jednoduchý z hlediska ovládání a vyhodnocení výsledků. Program provází lékaře základní anamnézou u závrativých stavů se snahou získat specifické příznaky jednotlivých nosologických jednotek otogenního vertiga.

 

Během zadání jednotlivých příznaků se vyhodnocuje percentualně pravděpodobnost sledovaných vestibularních patologií otogenního původu.

 

V jednotlivých oknech můžeme zatrhnout příznaky tak, že klikneme do zatrhávacího políčka, kde se objeví malá „faječka“. Můžeme vybrat jeden až všechny příznaky. Pokud pacient není schopen přesně specifikovat odpověď na danou otázku potom zvolíme Nelze zjistit.

 

V okně Délka trvání jednotlivé závrati můžeme volit pouze jednu položku nebo Nelze zjistit.

Po zadání příznaků v daném okně se přesuneme do dalšího okna, a tak postupujeme až k 4. oknu, které je poslední, a kde se zobrazí konečný výsledek percentuálního vyhodnocení.

 

Pokud chceme vyšetřovat dalšího pacienta, stiskneme tlačítko Nový a předchozí zadání se smaže.

 

Pokud chceme odpověď v některém okně opravit potom se můžeme vrátit pomocí tlačítka Předchozí otázka.

Zatržení „faječkou“ zrušíme tak, že na ni klikneme.

 

Zdůrazňuji  nutnost přesného odběru anamnézy. Je třeba si uvědomit, že daný program se neuplatní pro přesnou diagnostiku u každého pacienta se závratěmi, ale pouze u těch, kteří mají  výše zkoumané specifické příznaky.

V případě, že se program osvědčí, bude dále rozvíjen za laskavého vedení doc. MUDr. Mojmíra Lejsky CSc. Záměrem je přidat další okna s dotazy na odlišení centrálních závratí a návrh dalšího vyšetřování a léčby závrativých stavů na základě získaných anamnestických údajů.

 

Zpět