Nastavení Noah 4

Aby Fowler mohl exportovat pacienty do Noah 4 je třeba:

ve Fowler v menu Nastavení -> Nastavení kopírování do programu Noah..

vybrat Noah verzi 4.x   a podle jazyka, který v Noah používáte vybrat zkratkovou klávesu pro menu Soubor (File). (v případě angličtiny Alt+F, slovenštiny Alt+S )

Nastavení Ověřovaní existence pacienta v Noah

Tato rozšířená funkce zajišťuje, aby uživatel ve Fowler nemusel při exportu audiogramu a personálních dat pacienta do Noah rozhodovat, zda je třeba založit novou kartu pacienta, nebo pouze vybrat existujícího pacienta a přidat audiogram.

 

Pokud používáte Noah na jednom počítači (nejedná se o síťovou instalaci) ve volbě „Nastavit…“ (viz předchozí obrázek) zvolte následující možnost:

Nastavení Connection string určuje umístění databáze Noah4. Obvykle c:\Program Files\Common Files\HIMSA Shared\NOAHDatabaseCoreSqlCompact.sdf;

 

 

 

Pokud používáte Noah v síťové verzi, a chcete exporty z Fowler do Noah používat na více počítačích ve vaší síti, je třeba naistalovat servisní aplikaci Fowler pro přístup k databázi Noah. Použijte volbu tlačítka „Nastavení servisu Fowler…“ viz předchozí obrázek.

Dále postupujte podle následujícího obrázku.

Na počítačích, kde chcete provádět exporty z Fowler do Noah nastavte umístění serveru, takto:

 

 

Noah 4 je třeba zapnout zobrazování pole pro zadávání rodného čísla a správně nastavit uspořádání základních polí v kartě pacienta (pokud používáte Noah v síťové verzi, je toto nastavení třeba udělat na každém počítači, kde se zadávají pacienti – ať přímo, nebo prostřednictvím exportu z Fowler)

Pokud již používáte Noah 4 delší dobu a rodná čísla jste do Noah nezadávali, nebo jste používali jiné pole, je třeba u všech pacientů rodná čísla správně doplnit.  Databázi si můžete nechat zkontrolovat nástrojem Fowler, viz předchozí obrázek, volba „Zkontrolovat pacienty v Noah4 databázi…“

 

 

Pro nastavení Noah 4 postupujte podle následujících obrázků:

1) přejděte do okna nastavení pacienta

 

2) v záložce konfigurace polí karty pacienta označte rodné číslo za požadovaný údaj

název se liší v závislosti na vybraném jazyku v Noah, např.:

NHS no. (britská ang.), Social security no. (americká ang.), Sozialversicherungsnr. (němčina), Nie je sociálne zabezpečenie. (slovenština)

 

 

 

 

 

 

 

3) v záložce pro úpravy polí v hlavní nabídce vytvořte následující pořadí polí

(je nezbytné dodržet pořadí prvních pěti polí)

 

Pokus jste správně postupovali, karta pro zadání nového pacienta vypadá následovně